W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

klauzula informacyjna RODO

XML

Treść

 

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE,L z 2016 r., Nr 119, poz.1)
informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest
Dyrektor
Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim
ul. Koronowska 5, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 1202, e-mail: zd@zd-sepolno.lo.pl

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD):
e-mail: zd-iod@zd-sepolno.lo.pl, tel. 52 388 12 02
Zarząd Drogowy przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • w przypadku kiedy dana osoba wypełniła wniosek (złożyła podanie), w celu podjęcia przez Zarząd Drogowy działań zmierzających do jego realizacji (podst. prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • w celu realizacji zawartych z Zarządem Drogowym umów (podst. prawna art. 6 ust. 1 lit b) RODO; 
  • w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w tym np. prawa zamówień publicznych – art. 6 ust. 1 lit c) RODO; 
  • w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Państwa dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami wyznaczonymi przepisami prawa, w tym przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej.

 

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  • dostępu do danych jej dotyczących,
  • sprostowania danych osobowych, 
  • usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, 
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

Podanie przez państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy.
 
Państwa dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.