W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

XML

Treść

Przedmiotem działania Zarządu Drogowego jest wykonywanie obowiązków i zadań zarządcy drogi określonych przepisami ustawy o drogach publicznych oraz przepisów związanych, w tym przede wszystkim obowiązków i zadań związanych z:

 1. opracowywaniem projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżącym informowaniem o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. opracowywaniem projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 3. pełnieniem funkcji inwestora;
 4. utrzymaniem nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 5. realizacją zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 6. przygotowaniem infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywaniem innych zadań na rzecz obronności kraju;
 7. koordynacją robót w pasie drogowym;
 8. wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieraniem opłat i kar pieniężnych;
 9. prowadzeniem ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianiem ich na żądanie uprawnionym organom;
 10. sporządzaniem informacji o drogach publicznych oraz przekazywaniem ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 11. przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikacją cech i wskazaniem usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 12. badaniem wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 13. wykonywaniem robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 14. przeciwdziałaniem niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 15. przeciwdziałaniem niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 16. wprowadzaniem ograniczeń lub zamykaniem dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczaniem objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 17. dokonywaniem okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 18. utrzymywaniem zieleni przydrożnej, w tym sadzeniem i usuwaniem drzew oraz krzewów;
 19. nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych kategorii powiatowej i gospodarowaniem nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
 20. nabywaniem nieruchomości innych niż wymienione w pkt 19) na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowaniem nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
 21. zarządzaniem i utrzymywaniem kanałów technologicznych i pobieraniem z tego tytułu należnych opłat;
 22. budową, przebudową, remontem i utrzymaniem parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, wynikających z konieczności przestrzegania przepisów o czasie prowadzenia pojazdów oraz przepisów o ograniczeniach i zakazach ruchu drogowego;
 23. budową, przebudową, remontem i utrzymaniem miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów;
 24. instalacją w pasie drogowym stacjonarnych urządzeń rejestrujących, obudów na te urządzenia, ich usuwaniem oraz utrzymaniem zewnętrznej infrastruktury dla zainstalowanych urządzeń;
 25. lokalizacją przystanków komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem uchwał rady gminy, w których dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazane zostaną wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych;
 26. nieodpłatnym udostępnianiem gminie na jej wniosek część pasa drogowego w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych;
 27. sprawowaniem nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym.